ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน: PVIS

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้ส่งตัวแทน ครูกาญจนา สุริยะ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน : PVIS 

ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

Visitors: 204,269