การประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ และกลุ่ม รร. eco school

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

คณะผู้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ และกลุ่ม รร. eco school 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ชั้น 3 ห้อง 135 โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่

1. ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง

2. ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์

และคณะผู้บริหาร ครู กลุ่มโรงเรียน ECO School 

Visitors: 204,271