การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ FO GOUNG University และกลุ่ม ECO School

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู

เพื่อเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่

๑)      Fo Guang University
๒)      โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ
๓)      โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพฯ
๔)      เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี
๕)      เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
๖)      โรงเรียนท่าสว่างวิทยา จ.สุรินทร์
๗)      โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จ.กาฬสินธุ์
๘)      โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ จ.กาฬสินธุ์
๙)      โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จ.เชียงราย

ซึ่งการลงนามความร่วมมือสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Visitors: 200,856