ทำบุญถวายหลอดไฟ ณ วัดศรีเจริญทอง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงการเสียสละ มีจิตอาสาช่วยเหลือและบริการสังคม จึงจัดกิจกรรมทำบุญถวายหลอดไฟ

ณ วัดศรีเจริญทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Visitors: 200,864