สนทนาธรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดสนทนาธรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ร่วมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ในหัวข้อ การสนทนาธรรมเพื่อพัฒนาจิต 

โดยมุ้งเน้นในเรื่องของ การคิดดี ทำดี พูดดี

Visitors: 204,272