การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,794