นักศึกษาระดับ ปวส. เข้าสถานประกอบการ ณ บริษัท HWA FONG RUBBER นิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

ครูอรวรรณ มูลชีพ และ ดร.นวิน พานักศึกษา ปวส. จำนวน 6 คน สาขาแม่พิมพ์พลาสติก สาขาไฟฟ้า และสาขาการบัญชี เข้าสถานประกอบการ

ณ บริษัท HWA FONG RUBBER นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ทางบริษัทได้รับ นักศึกษา สาขาไฟฟ้า จำนวน 3 คน และสาขาแม่พิมพ์ จำนวน 2 คน 

 

Visitors: 206,795