การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต และบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ระดับ ปวช. สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ ปวส. สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ), BDI GROUP และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Visitors: 200,861