นักศึกษา ปวส.1 เข้าดู บริษัท ไทยเฟิง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) พานักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้าดู บริษัท ไทยเฟิง จังหวัดนครปฐม

ซึ่งทาง บริษัท ไทยเฟิง ได้รับนักศึกษาสาขาแม่พิมพ์ จำนวน 1 คน

โดยมีเหล่าซื่อนวินและครูอรวรรณ เป็นผู้ดำเนินการ

Visitors: 200,855