การอบรมวิธีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ

วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนโดย ครูนิลุบล แสงสาคร 

เข้าร่วมการอบรมวิธีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ 

ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

Visitors: 200,856