ประชุมคณะกรรมการ T-VET HUB

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมประชุมคณะกรรมการ T-VET HUB

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

Visitors: 204,269