ทุน..อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

ทุน..อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงโอกาสของบุคลากรที่เรียนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสายอาชีพ ได้ฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและดีเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนา ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgfoundation.org/skilled_professional/index.html

Visitors: 206,786