การประชุมเตรียมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ WIL

วันที่ 29 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการประชุมเตรียมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ WIL 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Visitors: 204,272