คณะผู้บริหาร สถาบันยานยนต์ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์และคณะผู้บริหารสถาบันฯให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,856