การประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 

Visitors: 206,785