การประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

การประชุมครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561

 

Visitors: 206,793