ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคประกอบการ BDI Group และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,274