ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ (DVT)

วันที่ 23 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ (DVT)

Visitors: 206,800