ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 204,272