การจัดอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ออกนิเทศนักศึกษา ณ บริษัท สยามโปร จำกัด (หวาไถ้)  

โดยนางสาวณิชาภา ศรีประสาท และนางสาวเดือนเพ็ญ  เพ็งสำราญ

Visitors: 204,272