การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ณ ที่ว่าการอำภอบางพลี

โดยมีเป้าหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

Visitors: 204,274