การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน การปฎิรูปการอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 วันที่ 6 กันยายน 2561 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน การปฎิรูปการอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Visitors: 204,276