โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ-BDI GENTLEMEN

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ-BDI GENTLEMEN นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

@เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 

Visitors: 206,786