โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

@พัทยา ชลบุรี

Visitors: 204,277