การประเมินความพร้อมเพิ่อส่งสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

รับการประเมินความพร้อมเพิ่อส่งสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา 2661

Visitors: 204,271