งานเทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์

เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

Visitors: 200,859