การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) สมุทรปราการ ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) สมุทรปราการ ปี 2561 

ผลการแข่งขัน คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้แก่

นายวิศวะ สุนทร ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

และนายชุติพงษ์ จินวงค์ รางวัลชมเชยเหรียญทองแดง

ฝึกสอนโดยครูสุชาติ อินมา

ทังนี้โดยจะเป็นตัวแทนระดับ อศจ.จังหวัดสมุทรปราการไปแข่งระดับภาคต่อไป

Visitors: 206,794