การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะการวัดละเอียดระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 200,864