กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน อศจ.สมุทรปราการ

ณ วท.สมุทรปราการ

Visitors: 204,271