พิธีประดับแถบ Rover Scouts กองลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดพิธีประดับแถบ Rover Scouts กองลูกเสือวิสามัญ

Visitors: 200,859