การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน จากคณะกรรมการประเมินฯ อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

Visitors: 204,274