โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟ

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟของ BDI GROUP และ T-TECH BDI 

Visitors: 206,794