การทดสอบและการจัดการเรียนรู้

วันที่ 16 ธันวาคม 2561

บรรยากาศการทดสอบและการจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 204,269