การประชุมคณะผู้บริหารและครู

วันที่ 4 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการประชุมคณะผู้บริการและครู เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในปี 2562

Visitors: 204,274