พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน

วันที่ 11 มกราคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา เชิญร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์ เขตประเวศ กทม.

Visitors: 206,786