การจัดอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT) ร่วมกับสถานประกอบการ

 

Visitors: 200,859