ทดสอบระบบ VR

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 

มหาวิทยาลัยจงซาน ประเทศไต้หวัน แนะนำการใช้ระบบ VR เพื่อการเรียนการสอน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยขไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,269