การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2562 

Visitors: 204,277