การประชุมสัมมนาวิชาการสังคมศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน

วันที่ 12 มกราคม 2562

การประชุมสัมมนาวิชาการสังคมศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมไทย-จีน

จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน

โดย Chinese Academy Social Sciences (CASS)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,855