ครูดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

16 มกราคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

เนื่องในวันครู ปี 2562

โดยศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีมอบ 

Visitors: 190,373