การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 26 มกราคม 2562

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย'ไต้หวัน (บีดีไอ) ชั้น ปวช. ปีที่ 3

เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ปีการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 

Visitors: 190,373