การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ประจำปีการศึกษา 2561 

Visitors: 204,269