กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

Visitors: 206,799