การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.บุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

และคณะฯเป็นกรรมการประเมิน 360 องศา

Visitors: 200,859