การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

นางสาวยุพา เรืองโชติรองผู้อำนวยการ และนางสาวกาญจนา สุริยะ ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

Visitors: 206,786