งานสัมมนา CAE Molding Solution Alliance Conference 2019-Bangkok

ขอเชิญเข้าร่วม

งานสัมมนา CAE Molding Solution Alliance Conference2019-Bangkok 

จัดขึ้นในวันที่ 17 เดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิท

ยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

ในงานสัมมนาครั้งนี้จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีแม่พิมพ์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ----> http://www.caemolding.org/acmt/cmsa2019th/

Visitors: 200,857