ขอบคุณอั่งเปา ที่บ้านเรา T-TECH BDI

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

จัดงานคล้ายวันเกิดของท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์

และท่านผู้รับใบอนุญาตได้แจกอั่งเปาให้กับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 

 

Visitors: 204,277