โครงการป้องกันยาเสพย์ติด เอดส์ เพศสัมพันธ์ ในสถานศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) โดยองค์การนักวิขาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมกับ โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

จัดโครงการป้องกันยาเสพย์ติด เอดส์ เพศสัมพันธ์ ในสถานศึกษา

Visitors: 204,269