แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนทัยธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนทัยธานี

Visitors: 206,785