แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Visitors: 206,785